Un dia amb…Xavier Musach

Una empresa líder, com és Moretó, el departament de qualitat és clau per aconseguir l’excel·lència en les farines.

La major part de farines s’elabora a partir de diferents tipus de blat, i és per això que cal revisar el suministrament i la qualitat del blat, que depèn de la producció d’aquesta.

Xavier Musach, enginyer tècnic agrícola, ens explica com és el seu dia a dia a l’empresa Moretó:

“El primer que faig en arribar a fàbrica, és mirar l’ordre de producció del dia anterior, l’estocatge de blat i farina.

Després m’ocupo de coordinar el treball del dia, el qual consisteix a entrar al laboratori i mirar el pes, la humitat i proteïna del blat. També fem una simulació de la fàbrica en petita escala, per comprovar que tots els processos es fan correctament. ”

Ens explica Xavier que un dels seus principals reptes que té a la seva feina és el canvi de collita del blat d’un any per l’altre. Ha d’analitzar-les i comparar-les amb les de l’any anterior, identificar si són varietats noves, i en aquest cas, garantir la qualitat de la farina realitzant les modificacions necessàries per a la producció.

“El mercat en què estem és un mercat que canvia ràpid, de manera que cal potenciar el que està en alça i ser prou àgils per moure’s amb el mercat i aconseguir el millor resultat.”, afirma Xavier.

 

Com ha evolucionat la teva feina des que vas començar fins ara?

“Abans fèiem tota la documentació per escrit, ara tot ha de tramitar-se a través de l’ordinador, ja que la major part dels processos estan informatitzats. Mitjançant el número de lot podem saber quan es va fabricar, quants quilos de blat han entrat a fàbrica; el nombre de quilos de blat que hi ha a cada sitja. ”

Si podem extreure una bona conclusió del treball de Xavier és que el control en els processos i la traçabilitat de totes les matèries primeres és garantia de qualitat per a les nostres farines extraordinàries.