FARINES INTEGRALS
FARINES AMB SEGÓ

 Propietats

Farines integrals de qualsevol cereal amb tot el segó i el germen.
Molt riques en fibra, ideals per a la fabricació de pans integrals, saborosos,
aromàtics y digestius.
De color més o menys fosc, el pa fet amb les nostres farinas integrals serà sempre més dens, de sabor més intens i amb una molla menys elàstica.

Producte Descripció Format
Farina de
blat integral
IS Farina integral de blat de semiforça
amb tot el segò i germen.
Sacs de 25-10 kg
Farina de blat
amb segó
i85% Farina de blat panificable amb segò afegit corresponent a una extracció del 85%. Sacs de 25-10 kg
Farines integrals
d’altres cereals
Blat ecològic integral Sacs de 25 kg
  Espelta integral Sacs de 25 kg
Espelta ecològica integral Sacs de 25 kg
Segò integral Sacs de 25 kg