La importancia de la responsabilitat social de les empreses

 

A la societat actual, les organitzacions sense ànim de lucre juguen un paper important en la prestació de molts serveis bàsics per a la població més necessitada i per aquest motiu desde Moretó som molt conscients d’aquesta realitat.

Per fer front a la situació actual de les ONGs, escasses en recursos econòmics i humans, és imprescindible comptar amb la col·laboració de les empreses a través dels seus plans de Responsabilitat Social. L’anomenat Llibre Verd de la Comissió Europea, defineix les estratègies de responsabilitat social com “la integració voluntària, per part d’una empresa, de les preocupacions socials i mediambientals en les seves operacions comercials i en les seves relacions amb els interlocutors”.

La col·laboració amb el tercer sector es pot fer de diverses formes.

D’una banda, hi ha la donació econòmica, que es pot fer de forma anònima o en forma de mecenatge, destinada a un fi concret contra la prestació del reconeixement empresarial. D’altra banda, es pot fer una donació en espècies, és a dir, fer una donació de béns o dels productes que la pròpia empresa elabora. La col·laboració també es pot fer en forma de campanya de captació de fons, ja sigui entre clients o treballadors. També l’empresa pot impulsar programes de voluntariat entre els seus treballadors per col·laborar amb la causa.

A Moretó ens sumem una vegada més a aquest corrent solidària i seguim col·laborant amb el Banc dels Aliments. Amb ells, aquests últims mesos hem dut a terme dues donacions de les millors varietats de la nostra farina, en format d’1 kg. aportant així el nostre granet de “farina”.

matge: Ara Mengem (autor: Jordi Castellanos Boladeras)